Ventilatiesystemen

Hoe werkt een ventilatiesysteem? En wat is het verschil tussen de verschillende systemen?

Ventilatie en verluchting zijn belangrijk om de binnenlucht gezond te houden. Nieuwe woningen of verbouwde woningen zijn zo goed geïsoleerd dat u een ventilatiesysteem of ventilatieroosters nodig hebt.

Kadert uw investering in werken waarvoor een bouwaanvraag nodig is? Dan moet u de EPB-eisen volgen. 

Principe van een ventilatiesysteem

Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat:

 • verse lucht langs droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, bureau, … ) in de woning wordt gebracht
 • de lucht door de tussenruimtes (gang, trappenhal … ) naar de natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasplaats, … ) stroomt
 • de vochtige, vervuilde lucht uit de natte ruimtes afgevoerd wordt
 • ventileren niet gepaard gaat met grote energieverliezen.

4 ventilatiesystemen: A, B, C of D

Een ventilatiesysteem voert lucht aan en af. Dit kan op een natuurlijke of mechanische manier. Er zijn 4 verschillende ventilatiesystemen.

Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters. 

Voordelen:

 • Het systeem heeft de laagste kostprijs.
 • Er is weinig onderhoud.
 • Het is eenvoudig te installeren. Na de bouw of bij verbouwing kunnen gemakkelijk roosters toegevoegd worden.
 • Er is geen elektrisch verbruik van ventilatoren.

Nadelen:

 • Het systeem realiseert een schouweffect op basis van de winddruk en de luchtdruk. Bijgevolg is het niet, of zeer beperkt regelbaar. Bij veel wind treden soms grote warmteverliezen op. Het is dus weinig energiezuinig. Bij sommige weersomstandigheden kan de ventilatie net onvoldoende zijn.
 • De hoog uitstekende afvoerkanalen ogen niet altijd mooi.
 • De uitvoering is soms moeilijk.
 • Soms is er een koudegevoel aan de vensters.

Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

Dit systeem is theoretisch mogelijk, maar wordt in de praktijk zelden toegepast.

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

De afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden. 

Voordelen:

 • Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.
 • Er is meer keuze in de plaats van de toevoeropeningen.
 • Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Nadelen:

 • Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

De afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren. 

Voordelen:

 • Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.
 • Er is meer keuze in de plaats van de afvoeropeningen.
 • Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Nadelen:

 • Opletten dat u geen onderdruk creëert. Zo kunt u rookgassen van kachels of open haard naar binnen trekken, wat niet de bedoeling is.
 • Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Systeem D: mechanische toevoer en afvoer

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren. 

Voordelen:

 • Bij dat systeem kunt u extra investeren in warmteterugwinning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd en hergebruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 à 90 % minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar).
 • Het systeem geeft minder problemen met over- of onderdruk.
 • Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.
 • Er is meer keuze in de plaats van de toevoer- en afvoeropeningen.
 • Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Nadelen:

 • Let er op dat de warmteterugwinning kan worden uitgeschakeld tijdens de zomer, als de buitentemperatuur te hoog oploopt.
 • Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

© Stevifem Koeltechniek BV - 2023.  Alle rechten voorbehouden.  BTW-nr. BE0878275117